Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros)

0:50 min

Den svarta rödstjärten hör egentligen hemma i klippig natur. Men under sin expansion norrut genom Europa har den mer och mer kommit att bli en stadsfågel som ser byggnader som ett alternativt klipp-landskap. Industriområden, hamnar och bangårdar är typiska tillhåll i vårt land.

Den dallrande brunröda stjärten avslöjar släktskapen med den vanligare rödstjärten. Den svarta rödstjärten anländer något tidigare på våren än sin släkting och låter tidigt i gryningen höra sin sång från den högsta punkten i reviret.

Vinterkvarteren återfinns i Medelhavsområdet.

(Phoenicurus ochruros)