Klamydia ökar i länet

Antalet klamydiafall fortsätter att öka i länet. I dag är man uppe i samma nivåer som för tio år sen.
För att råda bot på det här så ska landstinget satsa mer på smittspårning. Enligt Carl-Gustav Sundin, länets smittskyddsläkare, så finns det planer på att låta en person på varje vårdcentral vara ansvarig för spårningen. Spårning går ut på att den person som visar sig vara smittad uppger vilka han eller hon haft sex med under det senaste halvåret. De personerna kallas sedan för att ta ett urinprov. Metoden att upptäcka klamydia med ett enkelt urinprov är relativt ny och kan enligt Sundin vara en av orsakerna till att man upptäcker fler klamydiafall idag. - Det gör att fler inte drar sig för att testa sig. Det gör inte ont, man sticker inte in en pinne i urinröret som det tigare var, berättar Sundin. Klamydian ökar i hela landet i åldern 15-20 år men i Sörmland ökar den även i åldersgruppen 20-25 år. Någon förklaring till det har Sundin inte. Och just klamydian är en förrädisk sjukdom, eftersom den inte märks för den som är smittad. Men klamydia kan leda till sterilitet och det är därför det är viktigt att upptäcka sjukdomen i tid. - Om den här ökningen av klamydia sker nu så kommer vi se en ökning i sterilitet och ofrivillig barnlöshet om kanske tio år, säger Carl-Gustav Sundin