Färre döda i trafiken

Antalet döda i trafiken sjunker. Under det första halvåret i år omkom 234 personer i den svenska trafiken, och det är det lägsta dödstalet på sju år enligt vägverket.
I Vägverkets Region Väst, dit Värmland tillhör, har 56 personer dödats i trafiken hittills i år. Det senaste året har trafiken i Sverige skördat knappt 500 dödsoffer, och det är det lägsta på över 50 år. Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall säger att det är framförallt den avtagande ekonomiska tillväxten i landet och dom samvekande trafiksäkerhetsåtgärder som gör att dödssiffrorna sjunkit. Samtidigt har användningen av bilbälte ökat något, liksom den automatiska hastighetsövervakningen på vissa vägar.