Färre döda i trafiken

De senaste tolv månaderna har totalt 496 omkommit i trafiken och det är det lägsta talet på över 50 år i Sverige. Det visas i Vägverkets preliminära statistik för 2003. Claes Tingvall som är Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör säger till TT att anledningen kan vara att vägnätet har förbättrats och den automatiska hastighetsövervakningen som finns på vissa vägar. Samt att fler använder sig av bilbälte.