Tågen ofta i tid

SKÅNE. Tågen i Skåne har aldrig gått punktligare än nu. Efter en satsning från Banverket är nu antalet tåg som avgår i tid hela 90 procent jämfört med 60 procent för några år sedan.
Ulric Gunnarsson, som är biträdande distriktschef för Banverkets södra region, menar att man har arbetat intensivt med attityder hos personalen. Å på Malmö central har man bland annat satt sekundvisare på alla klockor, mest för att demonstrera att även sekunder är viktiga i tågens värld. Dessutom har man fått en beredskapspatrull som snabbt kan reparera tekniska fel.