Sjukhussjukan under kontroll i Örebro län

Den så kallade sjukhussjuka är ett problem på flera håll i landet just nu, särskilt i hemsjukvården där bristerna är stora när det gäller medicinsk utbildning och hygienrutiner. Men i Örebro län är problemen inte så stora enligt smittskyddsläkare Hans Fredlund. I länet vårdas mellan fem och tio personer för sjukhussjukan. De vårdas både på sjukhus och i hemsjukvården. Men Hans Fredlund säger att rutinerna här är bra.
I Örebro län finns en policy som säger att om det kommer patienter från sjukhus som har särskilda bekymmer med sjukhussjukan så ska de i första hand vårdas på universitetssjukhusets infektionsklinik, för att sjukhuset ska ta reda på om patienterna är smittbärare eller inte. - En person kan vara bärare av sjukhussjukan under flera år, och då blir det på kommunens ansvar att vårda dem. I Örebro kommun finns en särskild sjuksköterska som sköter den vården, säger Hans Fredlund.