Jämtland värst på klamydia

Jämtlands län fortsätter att vara värst i landet när det gäller antalet smittade av könssjukdomen klamydia.
Men det finns en positiv tendens - antalet smittade i länet minskade under första halvåret i år jämfört med förra året. Hittills i år har 220 fall av klamydia rapporterats i länet och ungdomar under 24 år står för den absoluta merparten av de smittade. Det här placerar Jämtland främst i landet när det gäller antalet smittade per 100 000 invånare. Samtidigt har antalet smittade i länet alltså minskat jämfört med i fjol och det kan bero på att kliniken i Östersund arbetar mycket aktivt med smittspårning tror sjuksköterskan Åsa Lindfors som jobbar med klamydiapatienter. 40 procent av dem som besöker kliniken har fått ett meddelande av någon annan om att de är smittade. Men trots det aktiva arbetet med smittspårning har alltså länet flest antal smittade per invånare och det beror på att Jämtland är ett turistlän tror läkaren Gudrun Abrahamsson, vid hud- och könskliniken på Östersunds sjukhus.