Vattnet sjunker i Småland

I de flesta sjöar och vattendrag i Småland har vattennivåerna börjat sjunka, skriver TT. Omkring ett tusen hektar åkermark står under vatten och Lantbrukarnas Riksförbund räknar med förluster på flera miljoner kronor.
Vice ordföranden i LRF Sydost, Lars-Gunnar Hellström, säger att lantbrukarna i Småland på bara en vecka har fått mer än den normala nederbörden på en hel sommar. De flesta potatisodlingarna är enligt TT sannolikt förstörda, likaså många av spannmålsodlingarna. Många lantbrukare i Småland har dessutom fått sina betesmarker översvämmade. LRF kommer att lämna in en ansökan till regeringen om katastrofbidrag till drabbade medlemmar.