Utnyttjad flicka överklagar

Nu överklagar även den 12-åriga flickan som utsattes för sexuella övergrepp på en campingplats i Tranås, tingsrättens dom mot den 53-årige mannen. Flickan fick ett sammanlagt skadestånd på 160 000 kronor i tingsrätten, men via sin advokat Bo Eric Sållarp, begär hon nu ytterligare 50 000 kronor för lidande. Han menar att flickan har fått svåra psykiska skador som förvärrats efter att brottet blivit känt. Tidigare har 53-åringen överklagat fängelsedomen på 1,5 år till hovrätten.