Växjö

Ny skogsutbildning på universitetet

KK-stiftelsen satsar drygt två miljoner kronor på forskning och utbildning inom skog och trä på Växjö universitet. Bland annat startas ett nytt mastersprogram.

1,5 miljoner kronor anslås till den nya mastersutbildning som ska komplettera den nuvarande högskoleingenjörsutbildningen inom området skog och trä. Utbildningen ska vara startklar 2011 vid det nya Linnéuniversitetet.

– Målet är att åstadkomma en akademisk utbildning som av både studenter och övriga intressenter anses ha god kvalitet och som möter de behov som industrin har, och som rustar studenterna för arbetslivet, säger professor Thomas Thörnqvist i ett pressmeddelande.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se