Positiva signaler om sommarturismen i länet

Turisttillströmningen till länet har hittills varit stor under sommaren.
Någon exakt statistik finns ännu inte tillgänglig men Elisabeth Rickardsson, turistbyråansvarig i Östersund, säger att besökssiffrorna så här långt påminner om förra årets rekordsommar.