Karlstadminnen: Orrholmen förr och Bergholmens sågverk

Fram till 1960-talet bestod bebyggelsen på Orrholmen av arbetarbostäder, en herrgård och ett hyvleri. Där bodde Elsa Aronsson, född 1903.

När Elsa Aronsson växte upp jobbade hennes pappa och många andra på det stora sågverket på Bergholmen mellan Karlstad och Hammarö. Förutom ett fåtal egnahem fanns på Bergholmen enkla login för de veckopendlande sågverksarbetarna som framför allt kom från övre Fryksdalen och allmänt kallades ”lyssvikinger”.

Arbetarna från karlstadhållet fick vanligen ro till jobbet med ekor. De som kom från Hammarö kunde ta sig till jobbet landvägen om inte Vänern var hög.

Elsa själv växte upp i sågverkets arbetarbostäder som låg på Orrholmen där höghusen nu reser sig. Stadsdelen Viken var fattigkvarter och på andra sidan Mariebergsviken låg herrgården och några enstaka bostäder. Dit rodde Elsa för att köpa halm till madrasserna.
Reporter Konrad Larsson. Intervjun gjordes 1994, då Elsa alltså är 91 år. Bilderna har vi fått hjälp med av Britt-Karin Öijen och Lennart Fernqvist.