Sanering av förorenade områden skjuts upp

Naturvårdsverket kritiserar regeringen för att de drar ned på anslagen till sanering av förorenade områden runt om i landet. Enligt Per Gullbring, expert på saneringsfrågor på Naturvårdsverket, får nu vissa saneringsarbeten skjutas på framtiden.
– Det är ju väldigt tråkigt när så många människor har engagerat sig och det här börjar bli etablerat. Länsstyrelserna har bemannat sig för det här och det finns en stor entusiasm, säger Per Gullbring, expert på saneringsfrågor på Naturvårdsverket. – Många har så att säga kavlat upp ärmarna och ska nu sätta igång på allvar och sedan får man förutsättningarna förändrade. Det är naturligtvis inte roligt. Sverige största saneringsarbete Här i Örserumsviken i Västervik arbetar man fortfarande för fullt med att sanera gifter som finns på Östersjöns botten. Det var på 60- och 70-talet som Västerviks pappersbruk släppte ut stora mängder kvicksilver och bly i viken. Till hösten så kommer det som är Sveriges största saneringsarbete att vara avslutat. Arbetet har pågått under två år och här jobbar man nu dygnet runt för att få bort gifterna. Saneringen dyrt Slutnotan för att sanera området väntas hamna på 112 miljoner kronor. Att sanera är dyrt och det finns många platser som är i stort saneringsbehov. Enligt Naturvårdsverket finns det 1 300 områden runt om i landet som klassas som prioriterade områden, där man bör sanera snarast. Neddragna anslag Men i årets budgetproposition skar regeringen ned anslagen till sanering av förorenad mark med 30 procent. Detta innebär att vissa saneringsprojekt får skjutas på framtiden. Ju längre man väntar med att inleda saneringen desto dyrare blir det, säger Per Gullbring. – Ja, att det blir dyrare beror ju på att kostnaderna är väl rätt väl knutna till det här med vilka volymer man behöver hantera. Sprider sig då föroreningarna och förorenar ytterligare volymer då blir det mer att ta hand om helt enkelt, säger Per Gullbring, expert på saneringsfrågor på Naturvårdsverket.
David Svanberg, Ekot i Jönköping