Kalmar

Företagare döms till fängelse

En företagare i Kalmar i måleribranschen dömdes i dag till sex månaders fängelse för bedrägeri, bokföringsbrott och skattebrott.

Dels så finner rätten att företagarens bokföring varit bristfällig och att han undanhållit betygade belopp som skulle ha betalts i skatt.

Dessutom har företagaren under tiden som han var verksam samtidigt uppburit sjukpenning från försäkringskassan.