Skadeståndskrav avvisas

Göteborgs stad avvisar skadeståndskravet från Barn- och elevombudet på nästan 240 000 kronor. Bakgrunden till skadeståndskravet är att en skola i Lundby inte gjort tillräckligt för att hindra mobbning och annan kränkande behandling av en av sina elever.

Skadeståndskravet som Barn och elevombudet Lars Arrhenius presenterade i december förra året är ett av de högsta hittills som ombudet krävt.

Det handlar om en elev på Herrgårdsskolan i Lundby som enligt ombudet utsatts för allvarlig och systematisk mobbning utan att skolans personal gjort tillräckligt för att stoppa det. Därför krävdes Göteborg stad på nästan 240 000 kronor.

I sitt svar till Barn- och elevombudet, som Västekot läst, beklagar Göteborgs stad att eleven blivit kränkt vid olika situationer men svaret pekar på att personal och ledning på skolan utrett händelserna och kommit tillrätta med problemen.

Bland annat har skolan anställt ytterligare personal och ordnat så att den berörda eleven alltid haft personal i närheten för att känna sig trygg.

Eleven som bytte skola efter det som hände har via sin förälder till och med undersökt om det skulle vara möjligt att komma tillbaka till Herrgårdsskolan om den nya skolan inte passade. Det är bland annat därför som Göteborgs stad alltså avvisar skadeståndskravet.

Barn- och elevombudet har ännu inte läst svaret från Göteborgs stad och vill därför inte uttala sig ännu om vad som händer härnäst i ärendet.