Omstritt vindkraftverk överklagas på nytt

Frågan om vindkraftverket vid Bols i Havdhem går vidare. Föreningen Värna det gotländska kulturlandskapet överklagar det senaste tillståndet.
Byggnadsnämnden i Gotlands kommun sa i maj i år ja till att vindkraftverket skulle få stå kvar - trots att regeringsrätten beslutat att verket skulle vara rivet senast i december i fjol, eftersom det bullrade för mycket. Men istället för att riva verket lämnade ägaren in en ny ansökan om bygglov. Och byggnadsnämnden ansåg då att verket var så förändrat att det inte längre skulle bullra och störa omgivningen. Men det sätter sig nu alltså Föreningen Värna det gotländska kulturlandskapet sig emot och överklagar till länsstyrelsen för att få bort vindkraftverket vid Bols i Havdhem. Föreningen tycker att man inte bara ska väga in bullernivån utan också ta hänsyn till landskapsbilden och platsens kulturvärden. Enligt föreningen ligger vindkraftsgruppen vid Kulle inom ett område som länsstyrelsen tycker är särskilt värdefull kulturhistorisk miljö och som har högt naturvärde.