Uppsalaföretag ensamt om kvinnodominans

Uppsalaföretaget Q-Med är det enda av Stockholmsbörsens 103 tyngsta bolag som har fler kvinnor än män i sin ledningsgrupp. Det visar en undersökning som tidningen Dagens Industri gjort. I Q-Meds ledningsgrupp är sju av nio kvinnor.
- Vi har inte tänkt alls i kön utan vi har tagit den bästa och sen är det ju en hel del som jobbar hos oss som har gjort en karriär internt, säger Q-med:s VD Bengt Ågerup. Över hälften av de tyngsta bolagen saknar helt kvinnorepresentation i den högsta ledningen däribland ABB, Skanska och Swedish match. Kvinnorna befinner sig i kraftig minoritet i nästan alla bolag och bara en femtedel har två eller flera kvinnor i sitt koncernstyre. En förklaring till att just Q-Med har så många kvinnor i ledningen tror Bengt Ågerup kan bero på att de sysslar med produkter som riktar sig till kvinnor. Han ser inte att kvinnodominansen gör någon större skillnad på verksamheten i företaget. - Det är möjligt att det finns mindre behov av att hävda sig bland kvinnorna, så att diskussionerna blir bättre, säger Bengt Ågerup. Bengt Ågerup tycker att det är synd att andra bolag inte tar tillvara den kvinnliga kompetensen bättre men kvotering tror han inte på. - Det är ju att säga att den ene eller den andra inte kan kvalificera sig för uppdraget av egenkraft, säger Bengt Ågerup. Kontakta reportern: Peter Söderberg