Hittehundar sprider sjukdomar

Ett hundratal hemlösa hundar från Sydeuropa importeras varje år till Sverige, och det är något som oroar Sveriges veterinärförbund som fruktar att hittehundarna för med sig nya, svårbehandlade sjukdomar till Sverige.
Johan Beck Friis på Sveriges Veterinärförbund säger till Svenska Dagbladet att de flesta av de nya sjukdomarna är smittsamma och kan finnas vilande i hunden utan att de syns på proverna. Veterinärförbundet har nyligen begärt att Jordbruksverket ska införa krav på utökade blodanalyser av hundar som ska till Sverige.