Fler anmälningar om kvinnovåld

Antalet anmälda våldsbrott mot kvinnor i Skaraborg ökade under första halvåret i år med nästan 30 procent jämfört med motsvarande tid förra året visar polisens statistik. Men poliskommissarie Tommy Hoff menar att det trots statistiken inte begås fler brott mot kvinnor utan att det är det så kallade mörkertalet som minskar i och med att allt fler kvinnor vågar anmäla att de utsatts för våldsbrott. Ungefär 4 av 10 anmälda våldsbrott mot kvinnor klaras upp.