Iraks övergångsregering sammanträder

På söndagsmorgonen inleddes det första sammanträdet för Iraks övergångsregering.
Övergångsregeringen, som enligt planerna ska styra Irak under ett år, består av ett råd med 25 irakier och har tillkommit genom diskussioner med USA och Storbritannien.