Billerud ökar vinsten?

På torsdag kommer Billerud med sin kvartalsrapport och bland analytikerna är osäkerheten påfallande om vad rapporten kommer att innehålla.
Men enligt en sammanställning som nyhetsbyrån Direkt har gjort tros skogsindustriföretaget göra en vinst före skatt på 278 miljoner kronor för de tre senaste månaderna - det är 50 miljoner mer än samma period förra året. Den osäkerhet som de åtta vidtalade analytikerna ser gäller främst utvecklingen för Billeruds produktområde wellråvara.