Engagemang mot ungdomsfylla efterlyses

Den högsta ledningen inom kommunerna måste ha ett större engagemang när det gäller ungdomsfylleri. Annars går det inte att komma till rätta med problemet.

Det beskedet ger experter som har studerat området och det finns mycket arbete kvar att göra, säger Karin Mernelius som jobbar med alkohol- och drogfrågor på Länsstyrelsen.

– Jag tycker att det finns ett växande engagemang och framförallt ökad kunskap i frågorna. Samtidigt tycker jag fortfarande att det behöver göras mer. Man måste satsa på rätt metoder och arbetet måste öka tycker jag, säger Karin Mernelius.

Vad som måste göras är att ha insatser både mot barn och ungdomar men också mot de vuxna. Det är viktigt att ta ett samlat grepp inom många olika områden som till exempel trafiken och primärvården. 

Barn och ungdomar gör inte som vuxna säger utan som vuxna gör, säger man. Det gäller också inom alkoholområdet menar Karin Mernelius. Att ungdomar under 18 år inte ska dricka alkohol är de flesta överens om men att också påverka vuxna att vara sparsamma ses inte på samma sätt menar hon.

Reporter Kjell Ahlkvist
kjell.ahlkvist@sr.se