Allt färre dör i trafiken

Inte sedan 50-talet har det omkommit så få personer i trafiken i Sverige som under det senaste året.
Det omkom 234 människor i trafiken under de senaste 12 månaderna och det är en minskning med 20% jämfört med det föregånde året. Anledningen är att många trafiksäkerhetsåtgärder genomförts och att bilarna blir allt säkrare.