JämO-anmälan mot KRAB-påse

KRISTIANSTAD. Det kommunala renhållningsbolaget Kristianstad, KRAB, har anmälts till jämställdhetsombudsmannen, JämO, och till Konsumentverket. Orsaken är att bilderna på en sopsorteringspåse, som KRAB delat ut, enligt anmälaren är diskriminerande.
Anmälan har gjorts av Sophie Roswall, som reagerat på bilderna på de soppåsar, som KRAB delat ut till hushållen. På påsarna finns en tydig beskrivning av hur man ska sopsortera och tre förtydligande bilder. Personen, som sorterar sopor på bilderna, är en kvinna. Och Sophie Roswall tycker att bilderna visar på en felaktig könsföreställning. JämO har bara ansvar för diskriminerande frågor inom arbetsliv och skolor och har därför valt att avskriva anmälan. Konsumentverket har inte behandlat anmälan ännu.