Sjukdom bland djur på Öland kartläggs

På Öland tas nu initiativ för att försöka minska omfattningen av bakteriesjukdomen frasbrand. Varje sommar tar frasbrand livet av hundratalet nötkreatur på ön som drabbas ovanligt hårt av sjukdomen. Det görs redan ordentliga satsningar på vaccinering av framför allt ungdjur på Öland men kunskapen om smittvägarna och effekterna av att vaccinera är inte helt klarlagda. Därför gör Kalmar-Tjust husdjursförening en enkätundersökning bland dom 200 största nötkreatursleverantörerna på ön, en enkät som kanske på sikt kan minska sjukdomen.