Svårt att behålla bilbonus

Har du funderingar på att flytta din bilförsäkring till ett annat bolag så finns det orsak att fundera två gånger, speciellt om du har full bonus.
Numer kan man nämligen inte ta med sig sin bonus från ett bolag till ett annat. Dom flesta försäkringsbolag har idag egna regler och kriterier för huruvida du ska få nån bonus alls. Vissa bolag räknar skadefria år, andra tar hänsyn till vilket kön och vilken ålder du har. En del bolag har helt avskaffat bonusen och låter dig istället få dyrare premie om du krockar. Det enda bolag som har kvar det gamla systemet är Folksam som låter dig behålla din bonus från ditt gamla bolag.