Läkemedelsrester i badvatten

Läkemedelsrester i vattendrag påverkar immunförsvaret i människoceller negativt. I värsta fall kan du bli sjuk av att bada i en testad sjö i Borås. Doktoranden Hazem Khalaf vid Örebro universitet är en av dem som ligger bakom den första studien av hur människoceller påverkas av vattnet.

– Jag blev faktiskt överraskad, det här var verkligen inte väntat. Vad vi har sett av effekterna av det här vattnet är att vi får en rejäl uppreglering om man inducerar immunförsvaret tillsammans med det här vattnet, speciellt av det här vattnet på Almenäs där vi har en 16 gånger uppreglering jämfört med kontrollen,  säger Hazem Khalaf, doktorand i biologi vid Örebro universitet.

Almenäs är en badplats i Öresjön i Borås. Under studien har vattenprov från flera platser runt sjön tagits och testats på urinblåseceller. Proverna har jämförts med prover från mindre förorenade vattendrag i norra Sverige.

Ovanligt testa biologiska effekter

– Normalt när man mäter vattenkvalitet så kör man kemiska analyser för att titta på vattnets kemiska kvalitet och sen så kör man analyser av olika bakterieförekomst, men man går inte ut och tittar på biologiska effekter på system rent generellt delvis för att det är för kostsamt, säger biologiprofessorn Per-Erik Olsson som har lett undersökningen.

Att det finns läkemedelsrester i vatten är känt, men eftersom halterna är låga har det inte setts som någon risk. I länder som Tyskland och Italien är det värre, enligt forskarna. Men det nya med Örebrostudien är att också låga halter kan vara en risk. Men alla svar finns inte än.

Kanske orsakar urinvägsinfektioner

– Innan vi har identifierat vad det är som orsakar den här effekten så är det svårt att uttala sig om vad det kommer att leda till så att säga. Det är ju vanligt att folk som badar faktiskt speciellt kvinnor att de får underlivs och urinvägsinfektioner, därför kan det vara möjligt att förekomsten av sådana här substanser kan bidra till det, säger Per-Erik Olsson.

De som hör kommer säkert ställa sig frågan vågar man bada på den här badplatsen nu, Vad säger du Hazem:

– Ja alltså jag tror inte det är ett problem egentligen, men man bör vara försiktig om man har någon infektion eller ett sår, då skulle jag inte rekommendera det, säger Hazem Khalaf.

Reporter: Maria Persson Löfgren, maria.persson_lofgren@sr.se

 

Källa:

Khalaf, H ed al (2009) ” In vitro analysis of inflammatory responses following environmental exposure to pharmacuticals and inland waters” Sience of the Total Environment, 407:1452-1460