Många barn är dåligt försäkrade

Via kommunerna i Gävleborg har barnen visserligen en olycksfallsförsäkring. Men föräldrarna får själva teckna en sjukdomsförsäkring.
Den försäkring som kommunen har för ditt barn gäller alltså bara för olyckor. Om du vill att ditt barn även ska ha skydd vad gäller sjukdom måste du teckna en speciell sjukdomsförsäkring. Det kan vara dyrt. Priset på en sådan kan ligga mellan 500 till 1500 kronor per år och barn. Enligt Björn Spårong, produktchef på Trygg Hansa är det minst lika viktigt att ha en sjukdomsförsäkring som en olycksfallsförsäkring eftersom det är vanligare att barn drabbas av sjukdomar än av olyckor.