Arvika

Större camping ska locka fler besökare

Arvikafestivalen växer och i år hoppas arrangörerna locka upp emot 25.000 besökare. Festivalledningen vill därför utöka campingområdet ytterligare och disponera fotbollsplaner norr och öster om festivalområdet.

Arvika kommuns beslut att låta Arvika festivalen använda fotbollsplanerna vid Vik som camping, har överklagas till länsrätten. Det är de boende i området Solvik alldeles brevid den tänkta campingen som överklagat.