Kungsbacka

Parkinson var Borrelia

En man i Kungsbacka anmäler till HSAN att han under fem år fick äta medicin mot Parkinsons sjukdom, trots att han egentligen led av en borreliainfektion.

Inte förrän efter fem år upptäcktes borreliainfektionen, enligt anmälan.

Kungsbackabon yrkar nu skadestånd för förlorad arbetsinkomst under tre år.