Uppföljare till "Härskartekniker" på gång

Filmen "Härskartekniker" som gavs ut av Växjö kommun och Jämställdhetskommitén 1992, inspirerar nu till ny film om jämställdhet.
Filmen "Härskartekniker", som byggde på den norska forskaren Berith Åhs teorier kring hur kvinnor behandlas på arbetsplater, inspirerar nu till ny film om jämställdhet. - Det är två kvinnor i Stockholm som sett den och vill göra en ny film som vänder sig till ungdomar, säger Birgitta Ek arbetar med jämställdhetsfrågor på Växjö kommun. Förra filmen har sålt i flera tusen exemplar till kommuner, organisationer och skolor i Sverige och utlandet. Växjö kommun kommer inte att gå in med några pengar i det nya projektet, men däremot ska man hjälpa till att söka pengar till det. - Och självklart kommer vi att visa den i våra skolor. Det är viktigt för att få igång en diskussion kring jämställdhet hos unga, anser Birgitta Ek.