Lönsamt överklaga domar

Hovrätten dömer mildare än länets tingsrätter - av 171 domar som överklagats under förra året sänkte hovrätten straffet i 30 procent av fallen.
De som fått lindrigare påföljd är främst narkomaner som åtalats för flera mindre grova brott. Dennis Töllberg, professor i rättsvetenskap, säger till VF att de mildare hovrättsdomarna kan förklaras med det geografiska avståndet till brottet och att juristerna är i majoritet när hovrätten dömer, inte de politiskt tillsatta nämndemännen. De brott som hovrätten i Göteborg bedömt hårdare gäller främst grövre våldsbrott och ekonomisk brottslighet.