Storleksskillnad bakom nya sjöhästarter

Nya arter bland sjöhästar bildas ständigt. En anledning till att det går så fort är de alternativa familjebildningar där storleken är avgörande.
Bland somliga arter sköter sjöhästhanen hela barnruljansen. Honan lägger äggen i hanens barnficka, där han befruktar och tar hand om dem fram till dess ungarna kläcks. Det här medför att föräldrarna måste välja en likstor partner. Hanen måste välja en hona som inte har för många ägg, då ryms de inte i hans ficka. Det omvända är inte heller bra eftersom för få ägg i en för stor ficka innebär energislöseri. Detta riktade partnerval visar sig leda till att de flesta sjöhästar antingen är stora eller små. Och den storleksskillnad som så småningom uppstår i gruppen gör att det lättare uppstår nya arter och underarter, bara på ett par generationer. Den avgörande storleksskillnaden kan till exempel vara att småsjöhästar lättare kan gömma sig medan större kan försvara sig bättre. De medelstora, däremot, hamnar utanför.