Kulturminnen ska kartläggas

Det finns massor av oupptäckta fornlämningar i de Norrbottniska skogarna. Nu ska de kartläggas av skogsvårdstyrlesen som fått 3 miljoner kronor från EU.
Den 24 augusti påbörjar skogsvårdsstyrelsen projektet med att kartlägga kulturminnena. Lars-Robert Lundgren, nätverksledare på skogsvårdsstyrelsen, säger att det finns massor av kulturlämningar i Norrbotten som är oupptäckta. Det kan vara är stenrösen, tjärdalar och sällsynta blommor.