Litet intresse för miljövänligt båtbränsle

Den miljövänligare alkylatbensinen för båtar har trots prissänkning inte fått något större genomslag hos båtfolket.
Många som Västekot talat med känner inte till att bensinen finns eller så uppger båtförare att den fortfarande är för dyr. Köper man från pump har priset nu närmat sig den vanliga bensinen, men den är en-två kronor dyrare per liter. På dunk kostar alkylatapensin ungefär det dubbla. Många marinor som säljer båtbränsle har också varit försiktiga med att satsa på miljövänligare bensin.