Svårt kontrollera nykterhet till sjöss

Till sjöss är det sedan fyra år tillbaka en nykterhetsgräns på 1,0 promille för grovt sjöfylleri. Men Kustbevakningen har inga befogenheter att kontrollera nykterheten genom exempelvis utandningsprov.
- Det blir ju begränsningar när vi inte kan be folk blåsa som vi gör på land, säger Anders Jonsson, som är stationschef på Kustbevakningen i Hudiksvall. Den första juli 1999 skärptes nykterhetsreglerna till lands och till sjöss. För vägtrafikens del infördes en nollgräns men för sjötrafikens del infördes endast en övre promillegräns på 1,0 promille för grovt sjöfylleri. Om det är möjligt att införa promillegräns för sjöfylleri som inte är grovt ska regeringen nu utreda. Men Anders Jonsson på Kustbevakningen upplever inte att det är några stora problem med onykterheten till sjöss. - Det är inte ofta som vi tar någon för sjöonykterhet. Visst händer det att folk kör onyktra in från stugorna till stan, men något stort problem är det inte de allra flesta sköter sig väldigt bra, säger Anders Jonsson.