Privata bankkunder får sämre information

Privatpersoner behandlas annorlunda än företagskunder av banker och mäklare, anser Finansinspektionen. Informationen till privatpersoner är ofta sämre. Därför vill inspektionen tillsammans med branschen gå igenom hur rutinerna ska kunna förbättras så att kunderna får bästa tänkbara behandling.
– Vad vi då menar är i huvudsak att informationen till kunder skiljer sig åt mellan olika kundkategorier vad gäller professionella och privata kunder, säger Lennart Torstensson på Finansinspektionen. Enkät till banker Tidigare i år skickade finansinspektionen ut en enkät till ett antal svenska banker och mäklarhus för att ta reda på hur företagens rutiner ser ut i samband med att privata placerare köper aktier. Svaren visar att de har väl utvecklade rutiner för att ta hand om sina professionella kunder, det vill säga andra företag. Däremot har de inte nått lika långt i hanteringen av sina privata kunder. Bristande information Informationen till privatpersonerna från bolagen brister ofta i hur affärerna genomförs. Privatkunderna får inte veta att de verkligen har fått bästa möjliga behandling av bolaget. Tvingande bestämmelser Inte heller får kunden veta att till exempel ordern har verkställts så att kunden fått det pris som gällde då hon eller han ringde, och att affären inte genomfördes en halvtimme senare när kursen gått upp. Men bolagens brister är inte så allvarliga att finansinspektionen vill införa några tvingande bestämmelser. Finansinspektionen anser att branschen i samarbete med inspektionen ska försöka lösa frågan. – Det här är ju ett vanligt sätt för inspektionen att arbete i frågor av utvecklingskaraktär att vi tillsammans med branschen sitter ned i någon lämplig grupp med deltagare från olika institut och kanske branschorganisationer och diskuterar fram lämpliga sätt att angripa de här frågorna, säger Lennart Torstensson. Skillnad i behandling På Svenska fondhandlareföreningen, som är en branschorganisation för svenska mäklarfirmor, medger vd Per Ola Jansson att det finns skillnader mellan hur kunder behandlas. – Det kan väl bero på att när det gäller privata placerare så är affärerna genomgående mycket mindre än de institutionella eller professionella placerarna, säger Jansson. Det är alltså skillnad på kund och kund? – Olika kunder behandlas kanske olika därför att affärerna har olika inriktning och olika storlek , olika möjligheter att genomföra dem beroende på storlek. Knappast så att kunderna får sämre förutsättningar för affären, säger Svenska fondhandlarföreningens vd Per Ola Jansson.
Marcus Ålsnäs