Tillväxten i Ryssland fortsatt snabb

Den ryska regeringen sa i veckoslutet att landets ekonomi kommer att fortsätta att vara den snabbast växande i Europa. Premiärminister Mikhail Kasjanov underströk att regeringens mål är att säkra en långsiktigt påtaglig tillväxt.
Det var vid ett stort möte med dumans ledamöter och andra representanter för det ryska samhällslivet som Mikhail Kasjanov lämnade sina nya siffror. Kremls senaste prognos säger att tillväxten blir 5,5 procent i år. Kasjanov meddelade också att regeringen inte tänker lägga en stram budget för nästa år – det vore att motverka den förda ekonomiska politiken. Samtidigt sa sig den ryske premiärministern hoppas att dumans ledamöter ska ge budgeten en, som han uttryckte det, behandling fylld av insikt. Håller prognosen fortsätter alltså den positiva utvecklingen i Europas folkrikaste stat – och därmed potentiellt viktigaste marknad. Över 140 miljoner ryssar har många inköp kvar att göra innan de helt befriat sig från sitt sovjetiska förflutna.
Reinhard Krause