Lyxiga diplomatbostäder kostar skattemiljoner

Många av Sveriges ambassadörer runt om i världen bor för lyxigt. Det framgår av en utredning som gjorts på utrikesdepartementet.
Bland annat är ambassadörernas privatbostäder alldeles för stora vilket kostar de svenska skattebetalarna miljontals kronor extra. Nu överväger UD att sälja några av de största residensen för att få ner kostnaderna. Granskar residenten Den svenska staten äger eller hyr ett knappt hundratal ambassader eller residens runt om i världen. Residentet ska ha både en privatbostad och en representationsvåning. Det är residenten som man nu låtit granska. Enligt utrikesdepartementets riktlinjer ska privatbostaden vara högst 130 kvadratmeter. Men utredningen visar att chefsbostäderna i flera fall är betydligt större, det gäller bland annat residenten i Wien, Bryssel och Rom. För många rum Även övriga utrymmen på ambassaderba är för stora. På mer än hälften av de svenska ambassaderna har man mer fler rum än vad som är nödvändigt. I många av de äldre residensen fanns förr plats även för ambassadens kansli, men idag har man kanslierna i moderna kontor och stora delar av residensen står därför outnyttjade och tickar pengar för hyran. Totalt räknar UD med att man varje månad betalar hyra för drygt 15 000 kvadratmeter för bostadsytor som inte utnyttjas. Historiska skäl Malin Kärre är tjänsteförättande admnistativ chef på Utrikesdepartementet. Hon förklarar hur det kan komma sig att ambassadörerna har i flera fall har så överdådiga privatbostäder. – Det är historiska skäl, man har skaffat eller fått stora, fina byggnader som är centralt belägna och ofta inrymmer kansli och bostäder från början men som senare visat sig vara olämpliga som kansli. Därför har de stannat kvar som chefsbostäder och blivit överstora. Jag skulle inte använda ordet lyxigt, men de bor stort. 20 miljoner för skattebetalarna Enligt UD:s utredning kostar doeöverstora chefsbostäderna mellan 20 och 25 miljoner kronor, en extra och onödig kostnad för skattebetalarna alltså. Utredaren föreslår nu att flera av de äldre residensen säljs och att man istället bygger nya fastigheter som är mer ändamålsenliga. Samtidigt som man konstaterar att det kan vara svårt att avyttra en del av de överstora chefsbostäderna bland annat av historiska skäl eller för att man riskerar att sätta Sveriges prestige och renommé på spel.
Jonas Alsgren