Billigare el

Fortum sänker tillsvidarepriset på el, sänkningen beror på att marknadspriserna på den nordiska elbörsen har stabiliserats på en låg nivå.
Men situationen är fortfarande osäker, eftersom det är för låg nivå på vattnet i magasinen. Fortum sänker tillsvidarepriset på el till 7,3 öre per kilowhatt timme.