Hårdare säkerhetsregler på flygplatser

Säkerheten på landets flygplatser höjs från och med den 19 juli. Nya EU-regler innebär bland annat kontroller av flygplatspersonalen och bevakning av stillastående flygplan nattetid.
För Halmstad flygplats kommer omställningen till de nya reglerna inte vara särskilt svår, enligt flygplatschefen Leif Tillberg. Flygplatsen har redan kamerabevakning på nätterna av stillastående flygplan, till skillnad från många andra flygplatser. För att klara reglernas krav på kontroller och begränsad rörelsefrihet för personal och flygplansbesättningar behövs bara ett par mindre ombyggnationer, enligt Leif Tillberg, Passagerarna kommer inte att märka av de nya rutinerna överhuvudtaget, säger Tillberg till Radio Halland.