Den ekonomiska pessimismen minskar hos hushållen

Färre svenska hushåll är pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen framöver, visar en undersökning från Skop.
Knappt var tredje svensk, 32,5 procent, tror att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att försämras under det kommande året. Det är en minskning med 4,3 procentenheter sedan slutet av maj. Optimisterna har samtidigt ökat med 4,8 procentenheter till 21,3 procent. Skop har intervjuat cirka 1 400 personer i undersökningen