Allt fler brott begås i länet

Brottsligheten fortsätter att öka i Kronbergs län, enligt undersökningar från Brottsförebyggande rådet.
Det är fyllebråken eller de nöjesrelaterade brotten som oroar Växjöpolisen mest. Misshandelsfallen i och utanför krogarna har ökat med 17 procent sedan förra året.