Kyrkomusikerutbildningen i Sköndal hotad

Utbildningen av kyrkomusiker vid Stiftelsen Stora Sköndal i södra Stockholm hotas nu av ekonomiska problem.
Trots pengar från staten saknas ungefär en miljon kronor och nu vädjar stiftelsen till landets församlingar om hjälp för att utbildningen ska kunna räddas. Men det är inte bara utbildningarna i Stora Sköndal som är hotade utan kyrkomusiken i stort. - Prognoserna är att det kommer att bli svårt att rekrytera kyrkomusiker i framtiden eftersom pensionsavgångarna blir väldigt stora i relation till yrkesgruppen. Att man står inför betyande svårigheter är helt klart, säger Bror Nyback, direktor för Stiftelsen Stora Sköndal, till Radio Stockholm. Samtidigt har intresset generellt minskat för att arbeta i kyrkan och det är ett problem som församlingarna måste ta i tu med, de måste bli attraktivare som arbetsgivare, anser Bror Nyback.