Oljeutsläpp söder om Hoburgen

Enligt kustbevakningen är oljebältet ungefär 30 kilometer långt, men utspritt.
Enligt kustbevakningens båt på plats så har man inte hittat några oljeklumpar än, men Bo Olofsson ombord säger att det luktar diesel på platsen. Troligen handlar det om ett väldigt tunt lager olja, säger han. Oljan verkar dessutom vara uppblandad med alger som finns i området. Just nu finns det ingen misstänkt för utsläppet.