Många ungdomar räknar i sommar

Gymnasieungdomars kunskaper i matematik är sämre idag än för ett par år sedan. Den slutsatsen drar läraren Johan Torbiörnson efter att 800 studenter har anmält sig till hans sommarkurs i matte vid Lunds Tekniska Högskola.
Kursen ges via internet och i kursplanen ingår dels repetition av gymnasiematematiken, dels att vänja studenten vid högskolans studiemetoder. Enligt Johan Torbiörnson kan kursen vara en nödvändighet för många studenter. – Det är ett stort problem idag att cirka 25 procent av studenterna på matematikutbildningarna hoppar av, och grunden till det är ofta bristande mattekunskaper, säger han. En av deltagarna från kursen förra året är Elin Ottegren. Hon började på en matteutbildning på universitetet i höstas och sommarkursen gjorde att hon kände sig tryggare inför studiestarten vid högskolan. – Jag hade jobbat i två år och kände inte att jag hade riktigt vad som krävdes för att börja plugga igen. Genom att ta en sommarkurs kunde jag friska upp mina gamla kunskaper. Högskolekurser på nätet är en relativt ny företeelse som enligt Johan Torbiörnson kommer att bli vanligare och vanligare.