Svenska kurder fast vid turkiska gränsen

Ett 40-tal svenskar, bland dem en familj från Stockholm, har stoppats av turkisk polis vid gränsen mellan Irak och Turkiet.
De som har stoppats är svenska medborgare, födda i östra delen av irakiska Kurdistan. Många av dem har besökt sin födelsebygd under semestern och har flyg till Sverige att passa. Den turkiska gränspolisen har inte gett någon förklaring till sitt handlande.