Vattenmiljön i Mälaren fortfarande dålig

Vattenmiljön i Mälaren har inte förbättrats och det gör att en av landets största vattentäkter fortsatt är hotad. Det visar ny årlig rapport som gjorts av Mälarens vattenvårdsförbund och som är baserad på mätningar som gjordes förra året.
Stora halter av näringsämnerna fosfor och kväve i vattnet - i kombination med värme och nederbörd ökar algblomningen och gör att Mälarens vatten inte mår bra, säger Lars Juhlin, miljövervakare på Länsstyrelsen i Sörmland. Enligt honom krävs långsiktiga och genomgripande åtgärder för att den framtida vattenförsörjningen ska kunna säkras.