IT-företag sämst på arbetsmiljö

Många små och medelstora företag i Blekinge bryter mot arbetsmiljölagen. Det visar en undersökning som Svenska industritjänstemannaförbundet, Sif, har gjort.
Totalt har 175 företag i Blekinge och nordöstra Skåne fått besök av Sif. Hälften av dem hade inte ens påbörjat ett så kallat systematiskt arbetsmiljöarbete, trots att lagen kräver det. Bara drygt hälften av företagen hade avtal med företagshälsovården. Allra sämst på arbetsmiljöfrågor är IT-företagen. - I början av 2000-talet växte IT-företagen så pass fort så att arbetsmiljödelarna inte hanns med, säger Carl-Gustaf Johansson, utvecklingschef på företaget Wireless Maingate i Karlskrona, som ingått i Sif:s undersökning.