Fler förtidspensionärer

Antalet förtidspensionärer i Västsverige ökar kraftigt enligt en LO-rapport. Och anledningen är att allt fler långtidssjukskrivna förtidspensioneras. Christer Ahlén , utredare på LO, tror att det beror på att människor inte får den vård dom behöver.
Enligt LOs kartläggning kostar utbetalningar av sjukpenning och förtidspension i västsverige 16 miljarder kronor varje år. Förra året ökade antalet förtidspensionärer med närmare 8 procent i Sjuhärad. Och Christer Ahlén ser allvarligt på den här utvecklingen. Han menar att det krävs såväl förbättringar av arbetsmiljön, som större tillgång till företagshälsovård och satsningar på rehabilitering för att minska ohälsan i arbetslivet.